Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

SM – Scrollbar

Mô tả

A simple WordPress plugin that turns your windows scrollbar into look-like MacOS scrollbar.

Demo

For demo purpose, please visit https://sulaimanmisri.com

Currently not support

 1. Any WordPress Block Based (Theme @ Plugins)
 2. Mozilla Firefox & Internet Explorer Browser

Cài đặt

 1. Upload the plugin folder to your /wp-content/plugins/ folder
 2. Or, just click Install now in WordPress add new plugins.
 3. After activate the plugin, you Scrollbar will look nice 🙂

Hỏi đáp

How do I use this plugin?

 1. Simply install the plugin and then the plugin will change your scrollbar UI automatically

How to uninstall the plugin?

 1. Simply deactivate and delete the plugin.

Do you offer PRO version?

 1. No. This plugin will be free. Always.
 2. But I do accept Freelance work. Please go to my website (https://sulaimanmisri.com).

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“SM – Scrollbar” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

Version 1.1.2

 • Fix WordPress Repository not read the tag folder

Version 1.1

 • Fix WordPress Repository not read the docs

Version 1.0

 • Plugin initialize