Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Slimbox

Mô tả

This plugin uses the jquery implementation of slimbox and makes use of [attr] style selectors by adding a section to the wordpress header.

For more information and examples of slimbox visit:

Slimbox

Ảnh màn hình

  • Slimbox in action.

Cài đặt

  1. Upload slimbox directory to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Slimbox” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp