Slim SEO – Fast & Automated WordPress SEO Plugin

Mô tả

Plugin SEO nhanh & Tự động cho WordPress

Hiện tại có rất nhiều plugin SEO cho WordPress trên thị trường. Nhưng hầu hết chúng đều có rất nhiều tùy chọn và phức tạp cho người dùng bình thường. Truy cập vào các mục cấu hình, bạn sẽ dễ bị lạc và đôi khi không hiểu chúng là gì. Bên cạnh đó, chúng có rất nhiều quảng cáo!

Vậy làm sao để người dùng bình thường sử dụng được plugin SEO?

SEO nên được tích hợp thành một phần của WordPress, để người dùng không cần hoặc cần rất ít nỗ lực để thiết lập SEO. Vì không phải ai cũng hiểu về SEO và cách cấu hình tối ưu.

Nên, chúng tôi đã tạo ra Slim SEO.

Slim SEO là plugin SEO với đầy đủ tính năng! Nó cung cấp giải pháp SEO hoàn thiện cho WordPress, tự động thiết lập mọi thứ. Người dùng không cần bận tâm thêm điều gì về các tùy chọn.

Slim SEO làm những gì?

Tính năng của Slim SEO

Slim SEO giúp bạn thực hiện tự động các thao tác sau:

1. Meta Tags

Các thẻ meta tag sau được tạo tự động và tối ưu để đạt điểm SEO tối đa.

2. XML Sitemap

Slim SEO tự động tạo XML sitemap (tại domain.com/sitemap.xml) để gửi lên công cụ tìm kiếm. Với XML sitemap, web của bạn sẽ index nhanh và hoàn thiện hơn.

3. Breadcrumbs

Plugin sẽ cho phép xuất đường dẫn breadcrumbs ra trang web. Nó tự động lấy thông tin từ bài viết hiện tại và xuất ra đường dẫn phân cấp phù hợp. Bạn cũng có thể trang trí breadcrumbs để phù hợp với giao diện.

4. Schema (Structured Data)

Schema được mô tả là dữ liệu có cấu trúc cho công cụ tìm kiếm. Dựa trên dữ liệu đó, công cụ tìm kiếm có thể hiển thị nội dung ở trang kết quả theo nhiều cách hấp dẫn hơn.

Slim SEO tự động thêm dữ liệu có cấu trúc vào trang web thông qua JSON-LĐ dể cho web thân thiện SEO hơn. Plugin không chỉ tạo schema mà còn kết nối giữa chúng. Ví dụ, một bài viết (single post) là phần tử chính của trang hiện tại. Slim SEO làm tất cả mà không cần cấu hình gì thêm.

5. Redirection

 • Setting up redirection rules easily
 • Auto redirect non-www to www and vice versa
 • 404 link monitoring

6. And many more

Premium plugins

 • Slim SEO Schema: an advanced and comprehensive schema builder for your websites, which allow you to add schema to your custom post types via a visual and user-friendly UI. It supports all the schemas from Google with a wide range of properties. Slim SEO Schema can help you connect schema properties with dynamic data from posts, site or custom fields easily. It has a deep integration with Meta Box, WooCommerce and other page builder plugins.

Slim SEO dành cho ai?

Ai cũng sử dụng được Slim SEO!

However, Slim SEO is perfectly suitable for users who prefer simplicity or do not like the complicated options that other SEO plugins provide. It’s also a good choice for users with little SEO knowledge and just want to use SEO plugins to automate their jobs.

If you like this plugin, you might also like our other products: Meta Box and GretaThemes.

Ảnh màn hình

Cài đặt

Trước khi cài đặt, hãy nhớ plugin yêu cầu PHP >= 5.6.

 1. Đi tới Plugin > Cài mới.
 2. Tìm “Slim SEO”.
 3. Cài đặt và kích hoạt plugin.

Xong rồi. Plugin không có thiết lập gì hết. Mọi thứ được tạo tự động.

Hỏi đáp

Meta title được tạo như nào?

WordPress đã có tính năng này. Điều chúng ta cần là thêm hỗ trợ giao diện cho title-tag. Mặc định, thẻ title sẽ tuân theo định dạng sau:

Với trang chủ: Tên web – Mô tả web
Với bài viết hoặc trang đơn: Tên bài viết/trang – Tên web
Với các trang khác: Tên trang – Tên web

Định dạng này rất tốt!

Meta description được tạo như nào?

Meta description được atoj tự động từ tóm tắt hoặc nội dung bài viết (nếu bạn không điền tóm tắt). Với chuyên mục, thẻ bài viết hoặc custom taxonomy, mô tả được sử dụng làm meta description.

Open Graph meta tags được tạo như nào?

Open Graph kế thừa từ meta title và meta description. Với image tag, nó sẽ lấy từ ảnh đại diện.

For single posts, the plugin also provides detailed information for article section (the first post category) and article tags (post tags). It also provides additional information such as published time and modified time.

Các thẻ khác như url, site_name, type, locale rõ ràng hơn.

Meta tags Twitter được tạo như nào?

Twitter kế thừa các thẻ từ Open Graph như title, description và hình ảnh. Nên chúng tôi chỉ cần thiết lập card type cho ảnh to, để bài viết xuất hiện đẹp hơn trên Twitter.

Thiết lập meta tag cho trang chủ như nào?

Nếu trang chủ là trang tĩnh, thì nó giống như một trang bình thường. Meta description sẽ tạo tự động từ nội dung của trang, và ảnh đại diện được sử dụng cho Open Graph tags.

Nếu trang chủ hiển thị bài viết mới nhất, nó sẽ được cấu hình tự động bởi plugin.

Đổi meta tag thủ công được không?

Yes, you can. When you edit a post or a page, there’s a “Search Engine Optimization” meta box below the editor, which allows you to edit meta tags if needed.

XML sitemap nằm ở đâu?

Sitemap nằm ở domain.com/sitemap.xml.

Đánh giá

28 Tháng Một, 2023
Since Google and others are taking the page-load speed into account when ranking your website, I couldn´t find a better reason to recommend this Plugin. Modern and clean codebase (+ experience of their other products like Metabox) probably went into this plugin to make it as optimized as possible. As a designer I also like the "less is more" approach. It gives you the important and most necessary functionality without the bloat --> this improves UserExperience due to less friction with UI and unnecassary options by trying to set up your SEO. I think you cannot go wrong with products from this Developer because it is a young, dynamic, knowledgeable and reliable team behind this and this is what I am looking for when purchasing products --> knowing that the product is still supported in a few years down the road.
17 Tháng Một, 2023
I highly recommend the WordPress Slim SEO plugin. It is effortless to use and makes optimizing your website for SEO a breeze. The plugin offers a variety of valuable features such as meta tags optimization, XML sitemaps, and integration with Google Analytics. The plugin also includes a keyword research tool, which is incredibly helpful in identifying relevant keywords for your website. The plugin is also very lightweight and won't slow down your website. The interface is intuitive and user-friendly, making it easy for even those with no SEO knowledge to use. Customer support is also excellent; they are always quick to respond and help with any issues. Overall, the WordPress Slim SEO plugin is a must-have for any website looking to improve its search engine rankings. It's packed with features, is easy to use, and offers excellent customer support. 5 stars!
17 Tháng Một, 2023
I've been using Slim SEO and the Slim Schema plugins on all of my sites. I love how powerful both plugins are but simple enough that anybody can use them. I highly recommend Slim SEO and the extensions too.
14 Tháng Một, 2023
This is a great plugin with thorough documentation, support and amazing people behind it. Don't be fooled by its lightness and ease of use. It's a comprehensive plugin that can do a lot for your site. I appreciate that it does not bloat your database, keeping your project smooth and sustainable, and that really, it's a piece of cake to use.
29 Tháng Mười Hai, 2022
Easy to use, flexible and in combination with Slim SEO Schema a very powerful SEO solution. Support is also very fast and competent, in the rare case you should need it.
14 Tháng Mười Hai, 2022
After using Yoast and Rankmath SEO (and other SEO plugins), I feel relief now using Slim SEO. Finally, an SEO plugin that is fast! Fast setup and straight to the point. Thank you for making this plugin. Øystein Internett Studio
Đọc tất cả 48 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Slim SEO – Fast & Automated WordPress SEO Plugin” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Slim SEO – Fast & Automated WordPress SEO Plugin” đã được dịch qua 12 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Slim SEO – Fast & Automated WordPress SEO Plugin” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

3.16.6 – 2023-01-31

 • Make filters to meta tags (title, description, robots) work on the admin post/term list table
 • Don’t add schedule or remove 404 log if not enabled
 • Only run schedule for delete logs automatically if 404 log table exists
 • Fix taxonomy quick edit not working

3.16.5 – 2023-01-03

 • Set default OpenGraph tag og:image:alt to image title if alt text is missing
 • Remove the optional OpenGraph tag article:author for privacy and security reasons
 • Make default title value preview reflect the real meta title even after filtering by PHP
 • Fix site title & site description has escaped characters in the input placeholder
 • Fix wrong upgrade link

3.16.4 – 2022-12-28

 • Set meta column widths to prevent layout broken
 • Add filter for text in feed
 • Deny request to post type/taxonomy sitemaps if they’re filtered
 • Fix redirect with regex
 • Fix wrong 404 link in the report table
 • Fix cannot enter spaces in redirect notes

3.16.3 – 2022-12-19

 • Auto redirect if post slug changed
 • Fix param type in meta title

3.16.2 – 2022-12-13

 • Add integration for Auto Listings plugin
 • WooCommerce integration: Fix title for shop page. Now it takes from the SEO settings and fallback to the page title.
 • Updated recommended image size for Facebook and Twitter
 • Hide Code tab if disable “code” feature
 • Add Redirection to features list to enable/disable it if needed

3.16.1 – 2022-11-29

 • Add migration redirects from other plugins
 • Improve compatibility with Genesis
 • Move auto redirection feature to Settings in Redirection tab
 • Fix translation for JS
 • Fix AIO SEO error when migration if the plugin is not activated
 • Fix admin columns not available for post types created late

3.16.0 – 2022-11-10

 • Add redirection and 404 link monitoring. See blog post.
 • Improve compatibility for Divi.

3.15.2 – 2022-09-22

 • Use post excerpt if available for meta description before the builder content in case of using page builders
 • Fix JS warning in the settings page when migration tool is not available

3.15.1 – 2022-08-18

 • Fix enqueuing wrong quick/bulk edit CSS/JS for the settings page
 • Improve check for getting SEO data

3.15.0 – 2022-08-12

 • Edit SEO data in quick edit and bulk edit
 • Hide Tools tab if no other SEO plugins active (for migration)
 • Add hooks for Twitter Cards
 • Fix CSS when Elementor is active

3.14.2 – 2022-07-04

 • Removed image caption and title from the sitemap as they’re deprecated by Google
 • Sửa lỗi tương thích với widget form (FluentForms) trong Oxygen
 • Sửa lỗi tương thích với FluentForms

3.14.1 – 2022-06-21

 • Fix parsing content from ZionBuilder brakes image slider
 • Fix breadcrumbs schema output when it’s inactive

3.14.0 – 2022-06-18

 • Thêm hỗ trợ cho Divi page builder
 • Thêm hỗ trợ cho Zion page builder
 • Sửa thông báo PHP khi tắt breadcrumbs

3.13.4 – 2022-04-11

 • Fix not showing taxonomy terms for hierarchical post types

3.13.3 – 2022-03-21

 • Sitemap: don’t parse shortcodes in post content
 • Fix error migrating from AIO SEO

3.13.2 – 2022-02-13

 • Fix fatal error on WP < 5

3.13.1 – 2022-02-10

 • Fix noindex is added to robots with some plugins/themes alter the main query loop

3.13.0 – 2022-02-08

 • Add integration for Bricks Builder
 • Fix jumping when switching tabs
 • Fix not rendering dynamic blocks for meta tags

3.12.0 – 2022-01-07

 • Add Divi compatibility. Props Jay (@grandeljay)
 • Disable HTTPS notification on local environments
 • Improve the code of the settings page

3.11.1 – 2021-11-16

 • Fix error on taxonomy page

3.11.0 – 2021-11-16

 • Show meta title and meta description in admin columns
 • Add migration for SEOPress
 • Migrate noindex settings

3.10.2 – 2021-09-27

 • Breadcrumbs: add link to post type archive for taxonomies if the taxonomy is attached to one post type only
 • Fix text domain for string translations

3.10.1 – 2021-07-22

 • Fix Jetpack Boost defer JS made sitemap disabled
 • Fix Meta Box plugin shortcodes parsed for the meta description

3.10.0 – 2021-03-15

 • Add fb:app_id and twitter:site meta tags
 • Improve style for settings page
 • Remove header cleaner service which breaks HTTPS checking in Site Health and provides no SEO benefits.
 • Fix missing message when saving settings
 • Fix cannot disable auto redirection

3.9.4 – 2021-03-06

 • Improve meta robots tag to be compatible with WordPress 5.7

3.9.3 – 2021-03-01

 • Add theme support for meta title in case theme authors forget
 • Fix notice appear for article author in Open Graph
 • Improve migration from AIO SEO

3.9.2 – 2021-02-08

 • Improve migration from AIO SEO

3.9.1 – 2020-02-06

 • Add filter for open graph tag values
 • Add article:author open graph tag to support Pinterest

3.9.0 – 2020-12-24

 • Add options to enable/disable plugin features

3.8.0 – 2020-12-02

 • Add migration from Rank Math
 • Fix rel links for the the static blog page
 • Add filter for Open Graph tags

3.7.1 – 2020-11-18

 • Hide Elementor, Beaver Builder, Oxygen template post types in sitemaps

3.7.0 – 2020-11-17

 • Add integration for WPML and Polylang.

3.6.2 – 2020-11-02

 • Fix canonical URL for static blog page.

3.6.1 – 2020-10-26

 • Fix no spaces between HTML tags when generate description automatically in Oxygen
 • Hide SEO settings meta box for Oxygen templates
 • Fix PHP notice when generate meta description if post not found

3.6.0 – 2020-10-21

 • Add default Facebook and Twitter images for sharing
 • Don’t remove meta values from other SEO plugins after migration (for safety)

3.5.4 – 2020-09-29

 • Show large image in the SERP
 • Fix SEOFramework migration

3.5.3 – 2020-09-10

 • Add support for Velocity plugin.

3.5.2 – 2020-09-05

 • Fix SEO settings not appear for WooCommerce categories.
 • Add Settings link on the plugin row.

3.5.1 – 2020-08-10

 • Hotfix for not checking Google Web Stories.

3.5.0 – 2020-08-10

 • Add support for Google Web Stories.
 • Improve integrations for Jetpack and AMP. Disable Jetpack SEO tools completely when the plugin is activated.
 • Ensure no meta if users enter nothing.
 • Sanitize plugin options, remove option if no settings is saved.

3.4.8 – 2020-08-06

 • Temporarily disable the core sitemaps in WordPress 5.5 to avoid any conflict and redundancy. We’re working on a deep integration to make sure Slim SEO works well with it.

3.4.7 – 2020-07-29

 • Fix typo in JS which breaks the preview of meta fields.

3.4.6 – 2020-07-28

 • Fix JS error can’t update counter.
 • Remove invalid characters in the sitemap XML.
 • Fix non-protocol URL of images in the sitemap.

3.4.5 – 2020-07-21

 • Fix image relative URLs in the sitemap.
 • Add default title for images in the sitemap.
 • Fix JavaScript error if the post edit is customized and don’t have the plugin inputs.

3.4.4 – 2020-07-16

 • Fix Oxygen’s code blog not working.

3.4.3 – 2020-07-06

 • Fix compatibility with EDD Invoices plugin.

3.4.2 – 2020-06-19

 • Fix Oxygen slider not rendering properly.
 • Increase the maximum number of URLs in sitemap to 2000.
 • Add filter to change query args for sitemaps.
 • Paginate taxonomy sitemap.

3.4.1 – 2020-06-12

 • Hotfix error editing Oxygen templates.

3.4.0 – 2020-06-12

 • Add integration for LifterLMS: fix compatibility issues and allow users to define meta title/description for catalog pages. Props Rocco Aliberti.
 • Add integration for Oxygen builder, now the plugin parses the content built with Oxygen.
 • Add filter for changing context/priority for meta box.
 • Add support for output code after the opening <body> tag.
 • Fix illegal string offset ‘url’ in post sitemap.
 • Use WP native .description CSS class.

3.3.2 – 2020-05-21

 • Add password protection support for meta description
 • Add rel prev/next links for archive pages

3.3.1 – 2020-05-04

 • Fix missing function get_term_value for image

3.3.0 – 2020-05-03

 • Add canonical URL for missing pages
 • Add settings for homepage when it shows latest posts
 • Add filter for breadcrumb links to make work with other plugins
 • Improve UI, removing tabs

3.2.3 – 2020-04-20

 • Remove canonical link when a page is not indexed
 • Fix “Hide from search result pages” not working for static blog & WooCommerce shop pages.
 • Fix wrong text domain

3.2.2 – 2020-02-25

 • Fix loopback request failed in Site Health
 • Chỉ tải Open Graph, Twitter Cards & Breadcrumbs ở ngoài giao diện
 • Cập nhật JavaScript, sử dụng vanilla JavaScript (không dùng jQuery)

3.2.1 – 2020-02-12

 • Fix stable tag in readme

3.2.0 – 2020-02-12

 • Thêm công cụ di chuyển dữ liệu SEO từ các plugin SEO phổ biến khác.

3.1.3

 • Fixed: Fix SEO settings not working for WooCommerce shop
 • Fixed: Fix multiple messages sent when using Very Simple Contact Form
 • Fixed: Fix WordPress deprecation notice for sanitize_url
 • Fixed: Fix “non-object” error on posts having no author
 • Xóa filter để tắt schema. Sử dụng hook slim_seo_init thay thế.

3.1.2

 • Sửa: Thêm meta description bị lỗi cho author archive
 • Thay đổi: Cho phép dev tắt các tính năng

3.1.1

 • Đã sửa: Sửa lỗi JS khi thông báo trong bảng tin bị ẩn bởi plugin khác
 • Sửa: Sửa tag từ HappyForms
 • Đã đổi: Xóa noindexed bài viết/danh mục từ sitemap

3.1.0

 • Add image settings for social networks

3.0.2

 • Thêm xem trước cho meta tags

3.0.1

 • Đã thêm: Thêm bộ đếm kí tự cho meta tag.
 • Thay đổi: Đổi độ dài meta description thành 160 kí tự.
 • Đã sửa: Sửa meta tag tùy chỉnh cho danh mục

3.0.0

 • Add meta box for entering custom meta tags for posts and terms
 • Add settings page for entering header/footer code (Google Analytics, Google Tag Manager, webmaster tools verification)

2.1.1

 • Output paginated sitemap for sites with thousands of posts

2.1.0

 • Thêm hỗ trợ AMP
 • Thêm sitemap hình ảnh
 • Thêm schema Tổ chức

2.0.3

 • Fixed: Fix no error notice on WooCommerce login page.
 • Đã thêm: Cảnh báo SSL.

2.0.2

 • Disable schema markup for Beaver Theme and Genesis.

2.0.1

 • Output Article and Author for single posts only.

2.0.0

 • Improved Schema markup. Use united schema output inside one <script> tag and add connections between entities. See documentation for details.

1.5.1

 • Removed preferred site name from JSON-LD as Google drops support for it.
 • Made notification dismissible.

1.5.0

 • Added: Added excerpt to pages to let users customize meta description, especially for static homepage.
 • Added: Added support for JSON-LD structured data. Supported Website data (including search box) and Breadcrumbs.
 • Added: Redirect author page to homepage if no posts or the website has only one user.
 • Thêm: Thêm hỗ trợ cho meta robots tag.
  • Không index các liên kết sau:
   • kết quả tìm kiếm
   • 404
   • feed
   • bài viết riêng tư
   • trang không có nội dung
  • Do not follow links:
   • register
   • đăng nhập

1.4.0

 • Đã thêm: Thêm thông báo lỗi SEO trong admin.
 • Added: Added link to original post in the feed.
 • Changed: Flushed rewrite rules on plugin activate/deactivate to make Sitemap URL works automatically.
 • Fixed: Fixed shortcodes in post content not parsed in meta description. Fixed for page builders like Divi.

1.3.1

 • Changed: Redirect attachment page to the attachment URL (image or file URL) instead of parent post. This allows users to see the full-size image. Works when users insert a gallery into post and they want to see full-size images.

1.3.0

 • Đã thêm: Thêm breadcrumbs. Sử dụng shortcode [slim_seo_breadcrumbs] để in ra giao diện. Xem tài liệu hướng dẫn.

1.2.0

 • Đã thêm: Thêm liên kết sitemap vào robots.txt
 • Đã thêm: Tự động sửa lỗi alt của ảnh.

1.1.0

 • Đã thêm: chuyển hướng trang đính kèm tới bài viết chứa nó.

1.0

 • Phiên bản đầu tiên