Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Sliderby10Web

Mô tả

10Web

Ảnh màn hình

Đánh giá

9 Tháng Mười Một, 2022
Its not even possible to add a Text layer, you have to buy it
25 Tháng Mười Một, 2021
This plugin does all that I hoped it would. Very impressed.
8 Tháng Mười, 2021
I remember very well, in the past the text and photo layer functions could still be used in the free version, now it can't at all and this function has become premium.
Đọc tất cả 285 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Sliderby10Web” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Sliderby10Web” đã được dịch qua 9 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Sliderby10Web” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.