Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Sitesauce

Mô tả

This plugin allows you to integrate your WordPress site with Sitesauce by pinging the Sitesauce build hook every time your content is updated. To use this plugin, you’ll first need a Sitesauce account.

Cài đặt

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/sitesauce directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
  3. Add your Build Hook on the Settings -> Sitesauce screen

Hỏi đáp

Where can I get my Sitesauce build hook URL

You can copy your Sitesauce build URL from the settings page on your Sitesauce dashboard.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Sitesauce” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial Version