Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

SimpleSplash

Mô tả

Shows a SplashScreen to visitors who enter the websites in their Browser or come from another site by referer. The SplashScreen appears only at the frontpage.

Cài đặt

  1. Upload the entire ‘simplesplash’ folder to the ‘/wp-content/plugins/’ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

After that, you will get a SplashScreen, when you visit the frontpage of your website and the referersite does not belong to your website.
You can change the SplashScreen by create a new ‘splash.php’ file in your template-directory.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“SimpleSplash” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.2

  • added multi-language (english/german)