Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Simple Tag Shortcode

Mô tả

This plugin provides a simple [tag] shortcode.

Replacing patterns:

[tag]tag name[/tag]

<a href=”http://yourdomain.com/tag/tag-name/” title=”tag name”>tag name</a>

[tag slug=”tag-name”]your text[/tag]

<a href=”http://yourdomain.com/tag/tag-name/” title=”tag name”>your text</a>

[tag name=”tag name”]your text[/tag]

<a href=”http://yourdomain.com/tag/tag-name/” title=”tag name”>your text</a>

Cài đặt

  1. Upload simple_tag_shortcode.php to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Simple Tag Shortcode” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp