Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Simple Note

Mô tả

Use the Simple Note plugin to write informative and warning notes, notes about errors or success, as well as quotes in colored blocks.

How to use

Search beautiful colored blocks in Common blocks category and insert into the content.

Translations

You can translate Simple Note on translate.wordpress.org.

Ảnh màn hình

 • Simple Note blocks in Common blocks category
 • Simple Note blocks in editor
 • Preview Simple Note blocks in page content

Block

This plugin provides 5 blocks.

 • Info
 • Success
 • Warning
 • Error
 • Quote

Cài đặt

 1. Upload folder simple-note to the /wp-content/plugins/ directory;
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

Đánh giá

24 Tháng Một, 2020 1 reply
Отличный плагин, из многих перепробованных - самый толковый, лаконичный и симпатичный 😉
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Simple Note” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Simple Note” đã được dịch qua 2 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Simple Note” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.7

 • Loading script and style only if the page has a block.
 • Fixed the localization function of the plugin.

1.6

 • Changed the color of the text to increase the contrast with the background.
 • Added the ability to preview blocks from the library before inserting them.

1.5

 • The icon for the Success block has been replaced.
 • The wp.editor component is deprecated and replaced with wp.blockEditor.

1.4

 • Minify CSS and JS files to improve performance.

1.3

 • Replacing Dashicons with SVG Icons.

1.2

 • Fixed the localization function of the plugin.

1.1

 • Added block with quote.
 • Changed file location structure.

1.0

 • Initial release.