Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Simple Mapbox Data

Mô tả

Create and manage map data points in WordPress and let Simple Mapbox Data pass that data to your Mapbox dataset. Includes support for 3 custom fields for data unique to your application.

Ảnh màn hình

  • The metabox for custom map data in the map data point post type
  • The Simple Mapbox Data settings page

Cài đặt

  1. Upload the .zip file for the plugin to your WordPress install on the Plugins page.
  2. Activate the plugin.
  3. Fill out the fields on the settings page to begin sending data to Mapbox.

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Upload the .zip file for the plugin to your WordPress install on the Plugins page.
  2. Activate the plugin.
  3. Fill out the fields on the settings page to begin sending data to Mapbox.
Do I need to have a Mapbox account?

Yes, a Mapbox account is required. You can start one for free.

Do I need to set anything up in Mapbox before I begin?

Yes, you will need to create a dataset, where the features you create will live, a tileset, and an API key they allows write access to the dataset and tileset.

I need help. Where can I learn more?

Find documentation at https://raquelmsmith.com/blog/docs/simple-mapbox-data/.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Simple Mapbox Data” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Initial release.