Simple Iframe

Mô tả

Easily insert iframes inside the block editor.

This plugin adds an Iframe block inside the Embeds category.

Insert an external (or internal) URL by simple drag and dropping the Simple Iframe block.

Ảnh màn hình

Block

This plugin provides 1 block.

  • Simple Iframe

Đánh giá

9 Tháng Bảy, 2021
It is not necessary to create plugins with many functions, thanks Jorge for the contribution!
9 Tháng Bảy, 2021
Lo necesitaba, así evito añadir una colección de bloques para usar solo uno.
Đọc tất cả 13 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Simple Iframe” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Simple Iframe” đã được dịch qua 2 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Simple Iframe” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.1.1

  • Language files updated

1.1.0

  • Improve the block selection
  • New option to add lazyload attribute
  • New option to add !important in style

1.0.1

  • Bumped version, 5.4.0 compatible

1.0.0

  • Added Spanish translation