Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Simple HTTPS Redirect

Mô tả

The plugin forcibly redirects your website to https protocol, keep your website safe and fix the mixed content problems.

Key Features

 • Your entire website SSL in one click
 • Force HTTPS Protocol
 • Automatic fix mixed content by redirects all links to HTTPS protocol.
 • A simple lightweight plugin

Ảnh màn hình

 • The plugin admin page

Cài đặt

Install Simple HTTPS Redirect just as you would any other WP Plugin:

 • Download Simple HTTPS Redirect from WordPress.org.
 • Unzip the .zip file.
 • Upload the Plugin folder (Simple-https-redirect/) to the wp-content/plugins folder.
 • Go to Plugins Admin Panel and find the newly uploaded plugin, “Simple HTTPS Redirect” in the list.
 • Click Activate Plugin to activate it.
 • Go to WordPress Admin > Settings > Simple https redirect.

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Simple HTTPS Redirect” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

 • Initial Release