Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Simple customize scrollbar

Mô tả

Customize scrollbar without JavaScript library

Ảnh màn hình

  • screenshot-1.png
  • screenshot-2.png

Cài đặt

  1. Extract the plugin folder from the downloaded ZIP file.
  2. Upload sc-scroll folder to your /wp-content/plugins/ directory.
  3. Activate the plugin from the “Plugins” page in your Dashboard.
  4. Go to the “Appearance” menu “Customize” page and click “Scrollbar” option

Hỏi đáp

None

Đánh giá

18 Tháng Tám, 2021
P.S. In case it helps your readers, I happen to be using wordpress version Version 5.7.2 with appropriate php version. Also, I’m using “Optimized Classic”, a child theme of Businessly. With the above, your plugin works great for me. Thank you.
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Simple customize scrollbar” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

None