Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Simple ads.txt

Mô tả

Generates an ads.txt with your ad partners specification. Provides a nice and easy place for adding the needed text.

Cài đặt

  1. Upload the plugin folder to the /wp-content/plugins/ directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the Plugins screen in WordPress
  3. navigate to yoursite.com/wp-admin/options-general.php?page=bs_ads_txt_settings
  4. follow instructions on the page and save your ads.txt there

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Upload the plugin folder to the /wp-content/plugins/ directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the Plugins screen in WordPress
  3. navigate to yoursite.com/wp-admin/options-general.php?page=bs_ads_txt_settings
  4. follow instructions on the page and save your ads.txt there

Đánh giá

23 Tháng Mười Một, 2019
I needed a way to edit and make an ads.txt for my blog. This plugin does that, and it is easy to use. I recommend it.
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Simple ads.txt” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.