Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

ShowKeys

Mô tả

You can easily output shortcuts with this plugin.

ShowKeys Website

Translation

  • English – default language
  • German – de_DE = in /language

Ảnh màn hình

  • Settings with light mode
  • Settings with dark mode

Cài đặt

In the WordPress plugin directory

Search for “ShowKeys” in your WordPress plugins directory and install it, then activate it.

Hỏi đáp

Is ShowKeys free?

Yes!

Who is this plugin for?

For anyone who wants to display keyboard shortcuts.

In which language is the plugin?

The default language is English and is translated into German, other languages can be added easily.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“ShowKeys” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi