Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Show Post By Location

Mô tả

It allows filtering the posts by the user’s location using their IP.

It has a simple and easy-to-use setup.

This plugin provides a shortcode with attributes to display posts filtering by location.

Shortcode: spl_show_posts_by_location.

Developers

Manuel Muñoz Rodríguez mmr010496@gmail.com

Links

Cài đặt

Extract the zip file and just drop the contents in the wp-content/plugins/ directory of your WordPress installation and then activate the Plugin from Plugins page.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Show Post By Location” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1

  • Initial release