Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Shortcode to flag

Mô tả

Shortcode to flag is an easy plugin, that will allow you to insert flags with shortcodes. For example, US will change to an American flag that won’t break your formatting. The height of the flags is 40pixels.

Usage

Put country code (in capital letters) to shortcode to display desired flag.

e.g. [US]

Edits

If you want to change height of the flags, do so in file flagstyle.css

Cài đặt

  1. Upload shortcode-to-flag directory and it’s contents to to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
Hi i just installed and tried out the plugin. It works great even within Tablepress plugin. I had to change the css width/height to 20px.. cool.
Đọc tất cả 4 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Shortcode to flag” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Plugin released with basic functionality