Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Session Save User

Mô tả

This plugin works in a very simple way allowing you to save the users that have logged in to your wodpress page from your computer, giving them a quick access to your user account when they return again and no less important style to the wordpress login

Ảnh màn hình

 • When you start a session with a wordpress account, this logged-in user is saved and when you close the session you can view it as shown in the screenshot, thus clicking on the avatar will insert the user name in the field but not the password. security

Cài đặt

You can either install it automatically from the WordPress admin, or do it manually:

Using the Plugin Manager

 1. Click Plugins
 2. Click Add New
 3. Search for Session Save User
 4. Click Install
 5. Click Install Now
 6. Click Activate Plugin

Manually

 1. Upload session-save-user folder to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

Installation Instructions

You can either install it automatically from the WordPress admin, or do it manually:

Using the Plugin Manager

 1. Click Plugins
 2. Click Add New
 3. Search for Session Save User
 4. Click Install
 5. Click Install Now
 6. Click Activate Plugin

Manually

 1. Upload session-save-user folder to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

30 Tháng Mười Một, 2017
Me alegra mucho esta idea, buena iniciativa, me agrada una de las cosas necesarias. Gracias a estos aporte podemos seguir avanzando.
29 Tháng Mười Một, 2017
Is a Good Plugin for Login Facility
Đọc tất cả 5 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Session Save User” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1

First approach to Session Save User.