Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Separator Widget

Mô tả

Separator Widget inserts a horizontal rule ( <hr> ) or a custom div ( <div class="my-separator"></div> ) in your widget area. Each widget can be set to one of those options.

No extra styling is added so you are free to style them however you want it.
Add your custom hr styling to your CSS or use .my-separator if you prefer that option.

Free and easy to use!

More info about the WordPress plugin developer

Ảnh màn hình

  • Widget configuration

Cài đặt

Normal installation

Go to the Plugins menu in WordPress admin, click “Add New” and search for “Separator Widget”. Then click “Install Now” and finally “Activate” it.

Manual installation

  1. Download Separator Widget
  2. Upload the separator-widget folder to the /wp-content/plugins/ directory
  3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  4. Go to the Appearance -> Widget page and place the widget in your sidebar

Đánh giá

Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Separator Widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Separator Widget” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Separator Widget” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.0.2

  • Updated WordPress support to version 4.7
  • Fixed Customizer error-message

1.0.1

  • Added internationalization-support
  • Added Swedish translation

1.0

  • First release.