SEO Redirection Plugin – 301 Redirect Manager

Mô tả

SEO Redirection is a powerful redirect manager to manage 301 redirects, you can build and manage redirects easily for your site,
This plugin is useful if you want to migrating pages from an old website, or are changing the directory of your WordPress website.

Effortlessly optimize your site’s redirections.
Boost SEO with seamless redirect management.
Simplify 301 redirects for enhanced SEO.
Streamline website migration with precision redirects.
Maximize WordPress SEO with effortless redirections.
Easily manage directory changes for WordPress.
Enhance SEO by controlling redirections effectively.
Unlock the power of effortless redirects.
Achieve flawless SEO redirects with ease.
Take control of your site’s redirects.

 • PRO Version Features
 • Các tính năng mới bao gồm:

  • Thêm các chuyển hướng 301, 302 và 307 theo cách thủ công cho bài viết trên WordPress
  • Hỗ trợ chuyển hướng wild card.
  • Sửa lỗi thu thập dữ liệu (404 & soft 404) trong Google Search Console (Mới)
  • Hỗ trợ WPML (Tích hợp nhiều ngôn ngữ trong WordPress) (Mới)
  • Tính năng nhập/xuất (Mới)
  • Thêm thời gian truy cập cuối cùng & tổng số lần truy cập vào danh sách chuyển hướng (Mới)
  • Tự động thêm chuyển hướng 301 khi URL của bài viết được thay đổi
  • Chuyển hướng các bài viết và trang đã được xuất bản, soạn thảo hoặc xóa trực tiếp từ trang chỉnh sửa của nó.
  • Bảng điều khiển nâng cao để kiểm soát tất cả các chức năng của plugin.
  • Bạn có thể chuyển hướng các thư mục và tất cả nội dung của nó.
  • Nhật ký đầy đủ cho tất cả các URL được chuyển hướng
  • Bạn có thể sử dụng cụm từ thông dụng trong chuyển hướng.
  • Phản ánh thay đổi đối với tất cả các liên kết khi bạn di chuyển trang web của mình hoặc thay đổi tên miền.
  • Tất cả các URL đều có thể được chuyển hướng, không chỉ các URL không tồn tại
  • Phương pháp chuyển hướng – chuyển hướng dựa trên trạng thái đăng nhập, chuyển hướng đến các trang ngẫu nhiên, chuyển hướng dựa trên liên kết giới thiệu!
  • Giao diện thân thiện và dễ sử dụng.
  • Không yêu cầu tệp .htaccess của Apache, hoạt động hoàn toàn trong WordPress
  • Chuyển hướng index.php, index.html và index.htm
  • Số liệu thống kê chuyển hướng cho bạn biết số lần chuyển hướng đã được thực hiện, khi nó xảy ra lần cuối, ai đã cố gắng thực hiện điều đó và họ đã tìm thấy URL của bạn ở đâu
  • (Tuân thủ GDPR) Bạn có thể tùy chỉnh mức độ thông tin IP được thu thập bởi plugin của chúng tôi
  • Bạn cũng có thể nhập từ Plugin “Redirection” (MỚI)

  Ảnh màn hình

  • Achieve flawless SEO redirects with ease & Take control of your site's redirects
  • Danh sách chuyển hướng tùy chỉnh.
  • Chuyển hướng tùy chỉnh Page to Page.
  • Chuyển hướng thư mục tùy chỉnh.
  • Chuyển hướng tùy chỉnh Cụm từ thông dụng.
  • Đã chuyển hướng bài viết qua Hộp chuyển hướng.
  • Tất cả lịch sử chuyển hướng.
  • Tùy chọn bảng điều khiển.
  • Hộp chuyển hướng trong trang chỉnh sửa cho bài viết và trang.

  Cài đặt

  Plugin rất đơn giản để cài đặt:

  1. Tải về seo-redirection.zip
  2. Giải nén tệp
  3. Tải thư mục seo-redirection vào thư mục /wp-content/plugins của bạn
  4. Truy cập trang quản lý plugin và bật plugin
  5. Định cấu hình các tùy chọn từ trang Cài đặt/SEO Redirection

  You can find full details of installing a plugin on the plugin installation page.

  Hỏi đáp

  Tại sao tôi muốn sử dụng nó thay vì .htaccess?

  Chuyển hướng được tự động tạo khi URL bài viết được thay đổi. Không yêu cầu tệp .htaccess của Apache.

  Có một hướng dẫn hay kiến thức cơ bản nào cho plugin này không?

  Yes, here is the plugin full knowledge base https://www.wp-buy.com/product/seo-redirection-premium-wordpress-plugin/

  Đánh giá

  7 Tháng Bảy, 2023
  Hi. your plugin is great but not working if use link in facebook. fbclid cause ur seo redirection not working and link 404 error not found.Kindly test when link used in facebook post.
  31 Tháng Năm, 2021
  I bought and downloaded the plugin premium and put it on my wordpress, and today I had a problem that it caused a fatal error on my website. Please I really want you to fix this problem in the plugin, it is with Bug.
  17 Tháng Ba, 2021
  So where is the list that tells you the difference between the free and the paid? I usually like to see at a glance what this is with software offerings that have a free and paid version so I can make the quickest informed judgement as to how it will work for me. I see a zillion features and copy on the plugin page and sales page, LOL but nothing is telling me what the difference is? How can I make an informed decision without wasting my time experimenting with the plugin trying to find out if its going to suit my needs?
  4 Tháng Sáu, 2019 1 reply
  I am trying to reach customer service to get access to my account so that I can submit a support ticket; however, HostGator is rejecting emails to info AT clogica DOT com stating there is, "No Such User Here." My organization uses this plugin extensively, but we are unable to find the user login and password under which it was originally registered. We are working on re-developing the site and need the information. If you can please help, that would be greatly appreciated. I am unable to call the phone number since it is in Palestine, so e-mail is the preferred means of communication. Thank you, kindly. WH
  Đọc tất cả 74 đánh giá

  Người đóng góp & Lập trình viên

  “SEO Redirection Plugin – 301 Redirect Manager” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

  Những người đóng góp

  Nhật ký thay đổi

  9.5

  • Checking with wordpress version 6.2.2

  9.4

  • new feature (support emojis in redirects)

  9.3

  • Bug fixing permalink function

  9.2

  • Bug fixing in reading htaccess file. reported by (@theschappy)

  9.1

  • Important security fixes.

  8.9

  • Bug fixing in reading htaccess file

  8.8

  • Important security fixes.

  8.7

  • fix show more link on network sites

  8.6

  • CSS fixing

  8.5

  • Security bug fixing

  8.4

  • ui enhancement

  8.3

  • add settings page link under plugin name
  • Bug fixing in updating redirects

  8.2

  • Important security fixes in Ajax requests

  8.1

  • Important security fixes.

  7.9

  • Security Bug fixing – Using nonce in deleting redirects

  7.8

  • Bug fixing – CSRF issue

  7.7

  • Bug fixing (solving http URLs issue)

  7.6

  • Escaping data – part 2

  7.5

  • Escaping data

  7.4

  • Escaping data & Bug fixing

  7.3

  • Bug fixing (solving datatable issues)

  7.2

  • Bug fixing (solving security issues) – part 2

  7.1

  • Bug fixing (solving security issues) – part 1

  6.4

  • Bugs fixed

  6.3

  • Bugs fixed
  • Can delete 404 log

  6.2

  • bug fixed in redirection log

  6.1

  • thêm tab mới cho lịch sử 404
  • thêm nhiều tùy chọn ở tab tùy chọn (tùy chọn 404)

  5.3

  • Bug fixed in redirect hits and last access

  5.2

  • Bug fixed import redirects from Redirection Plugin

  5.1

  • Bug fixed in forms

  5

  • tính năng mới (lọc, xóa dữ liệu)
  • Thêm khả năng nhập dữ liệu từ “Plugin Redirection”

  4.17

  • Bug fixed in http redirects

  4.16

  • fixed (is_plugin_active issue)

  4.15

  • sửa lỗi buddypress (redirect không làm việc cho các trang bị khóa)
  • Một số cải thiện khác

  4.14

  • Thêm tùy chọn ở trang cài đặt chung cho địa chỉ IP tương thích với GDPR

  4.13

  • Tương thích với GDPR

  4.12

  • khắc phục sự cố xuất chuyển hướng

  4.11

  • sửa lỗi chỉ mục không xác định

  4.10

  • sửa lỗi trong php 7

  4.9

  • Hỗ trợ WPML
  • Tính năng nhập/xuất
  • Thiết kế giao diện mới
  • Hiển thị thời gian truy cập lần cuối & tổng số lần truy cập

  4.8

  • hiển thị tổng số 404

  4.7

  • khả năng tương thích với php 7

  4.3

  • Các bản sửa lỗi XSS được lưu trữ

  4.2

  • Bản sửa lỗi nóng
  • khả năng tương thích với php 7

  4.1

  • Xóa tab “404”, chúng tôi đã thay thế bằng plugin quản lý nâng cao 404 mới. Có một cái nhìn về điều này bằng cách làm theo liên kết này https://wordpress.org/plugins/404-redirection-manager/

  4.0

  • Vui lòng sao lưu dữ liệu của bạn trước khi sử dụng phiên bản này.

  3.9

  • Sửa một số lỗi.

  3.8

  • Thêm tính năng, khả năng vô hiệu hóa plugin cho người dùng quản trị

  3.7

  • Bản sửa lỗi nóng

  3.6

  • Sửa một số lỗi.

  3.5

  • Sửa một số lỗi.

  3.4

  • Sửa lỗi xuất hiện khi xóa plugin.

  3.3

  • Bản sửa lỗi nóng

  3.2

  • Bản sửa lỗi nóng

  3.1

  • Chuyển hướng vòng lặp bảo vệ

  3

  • Bản sửa lỗi nóng

  2.9

  • Bản sửa lỗi nóng để chuyển hướng các sản phẩm thương mại điện tử.

  2.8

  • Chuyển mạch vòng lặp chuyển hướng.
  • Quảng cáo cho phiên bản cao cấp hơn nay đã có một tab riêng biệt, không còn xuất hiện trong tất cả màn hình của plugin vì nó có thể làm phiền một số người.
  • Một số bản sửa lỗi khác.

  2.7

  • Một số bản sửa lỗi.

  2.6

  • Một số bản sửa lỗi nóng.

  2.5

  • Sử dụng các URL tương đối thay vì URL tuyệt đối, điều này sẽ hữu ích khi thay đổi tên miền.