WordPress.org

Plugin Directory

SC Scrollup – Extremely lightweight and customizable scroll to top plugin

Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

SC Scrollup – Extremely lightweight and customizable scroll to top plugin

Mô tả

This Plugin will Add a scroll to top button on your website. This is just not a simple scroll up plugin, but also a friend of your users. It’s highly customizable so you can make it look as you need.

Features

  • Unlimited Color
  • Fontawesome icons
  • Easy to customize
  • Extreamly Lightweight

Ảnh màn hình

  • Sc Scrollup Option panel

Cài đặt

This section describes how to install the Sc scrollup plugin and get it working.

e.g.

  1. Upload sc-scrollup to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Customize as you need from Setting > Scrollup Setting

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“SC Scrollup – Extremely lightweight and customizable scroll to top plugin” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial Release