Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

SC Scrollup

Mô tả

The Plugin will Add a scroll up button on your website. This is just not a simple scroll-up plugin, but also a friend of your users. It’s highly customize-able scrollup plugin so you can make it look better as you need.

Sc Scrollup Features

  • Unlimited Scrollup Color
  • Fontawesome icon supported
  • Lots of options
  • Light weight scroll up plugin, only 6kb!
  • Highly Customize able scroll-up plugin

Sc Scrollup Plugin Demo: http://plugins.stylishcreativity.com/sc-scrollup/

Ảnh màn hình

  • Sc Scrollup Option panel

Cài đặt

This section describes how to install the Sc scrollup plugin and get it working.

e.g.

  1. Upload sc-scrollup to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Customize as you need from Setting > Scrollup Setting

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“SC Scrollup” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial Release