Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

RS Google Analytics

Mô tả

Allows you to add your UA code to your website.

You can specify whether you want the code to be added to the footer or the header of your site.

Ảnh màn hình

  • Simply add your UA code

Cài đặt

  1. Upload rs-google-analytics to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“RS Google Analytics” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

  • Testing for 4.0, minor bug fix

1.0

  • First version of plugin