Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Routed Actions

Mô tả

Routed Actions is a development tool that allows you to create a URL that routes to an action. This allows you to then hook into the action and perform tasks.

These routes can be used for capturing callbacks like a PayPal IPN.

Ảnh màn hình

  • Admin Page – Manage current routes.
  • Setting an Action – setting the action to run and wich arguments to pass in.

Cài đặt

Upload the routed-actions folder to /wp-content/plugins/
Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
Navigate to ‘Routed Actions’ in wp-admin.

Hỏi đáp

none yet.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Routed Actions” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

Initial Release