Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Rk Image Upload

Mô tả

This plugin could use for upload a single image to media and display on frontend by using a image upload widget.

Ảnh màn hình

 • Widget Screenshot.
 • Image Upload From computer.
 • Image upload from Url.

Cài đặt

 1. Upload the rk-image-upload folder to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin through the Plugins menu in WordPress. After activation, you should see a widget in appearence -> widgets menu.
 3. Add Image Upload widget to any of the sidebar, upload image and set its other attribute if needed.
 4. you have done. see result on frontend.

Hỏi đáp

no questions yet.

Installation Instructions
 1. Upload the rk-image-upload folder to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin through the Plugins menu in WordPress. After activation, you should see a widget in appearence -> widgets menu.
 3. Add Image Upload widget to any of the sidebar, upload image and set its other attribute if needed.
 4. you have done. see result on frontend.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Rk Image Upload” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

 • Enjoy the plugin!