REST Gutenberg

Mô tả

This plugin adds a key within the WordPress REST API to add valid Gutenberg JSON schema.

Ảnh màn hình

  • REST Output

Cài đặt

  1. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress

Hỏi đáp

Can I contribute to the project?

Of course! Make a pull request at https://github.com/scottfoster/rest-gutenberg

Đánh giá

1 Tháng Năm, 2019
This lets me use the buttery goodness of the wordpress admin as a CMS only. Now I can port it to whatever frontend framework I want. Thanks plugin author!
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“REST Gutenberg” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0 – May 1 2019

  • Initial Release.