Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

REST Gutenberg

Mô tả

This plugin adds a key within the WordPress REST API to add valid Gutenberg JSON schema.

Ảnh màn hình

  • REST Output

Cài đặt

  1. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress

Hỏi đáp

Can I contribute to the project?

Of course! Make a pull request at https://github.com/scottfoster/rest-gutenberg

Đánh giá

1 Tháng Năm, 2019
This lets me use the buttery goodness of the wordpress admin as a CMS only. Now I can port it to whatever frontend framework I want. Thanks plugin author!
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“REST Gutenberg” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0 – May 1 2019

  • Initial Release.