Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Responsive Sidebar

Mô tả

Makes your sidebar responsive. View demo.
The sidebar becomes hidden and opens smoothly.

Features

 • The sidebar opens by clicking on the button;
 • The sidebar opens after a swipe;
 • Customisable styles;

Ảnh màn hình

 • Responsive Sidebar on a small screen
 • Responsive Sidebar hidden on a small screen
 • Sidebar on a large screen (WooCommerce filtres)

Cài đặt

 1. Unzip the downloaded zip file.
 2. Upload the plugin folder into the wp-content/plugins/ directory of your WordPress site.
 3. Activate Responsive Sidebar from Plugins page

Đánh giá

28 Tháng Tám, 2020
A better kind of responsiveness than the one offered by my old theme. Thanks! Eine bessere Art der Responsivität als die, die mein altes Thema bietet. Danke!
7 Tháng Tám, 2020
Thank you. I have always felt a lack of plugin like this to make a better User experience design in the mobile view. I strongly recommended installing and use it to help your visitors having a better experience.
Đọc tất cả 13 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Responsive Sidebar” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Responsive Sidebar” đã được dịch qua 2 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Responsive Sidebar” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.2.2

Release Date: Jan 16, 2021

 • Compatibility with WordPress 5.6

1.2.1

Release Date: June 29, 2020

 • Improved styles settings

1.2.0

Release Date: Apr 25, 2020

 • Support for multiple sidebars

1.1.1

Release Date: Apr 23, 2020

 • Adding new button style settings
 • Compatibility with WordPress 5.4

1.1.0

Release Date: Feb 16, 2019

 • Improved button style settings

1.0.1

Release Date: Feb 14, 2019

 • Fix bugs

1.0

Release Date: Feb 14, 2019

 • Initial release