Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Responsive Progress Bar

Mô tả

A lightweight responsive progress bar which will work with your favourite HTML5 theme.

It works with major browsers, is configurable and only dependency is jQuery which is heavily used by WordPress themes.

Usage

Use the shortcode [rprogress] anywhere while editing your post or page. Below are some examples:

 • [rprogress value=80] displays a progress bar with value of 80%
 • [rprogress value=95 text=”Homework nearly completed”] writes a text as well
 • [rprogress value=75 color=”#ff0000″] uses red color for the progress bar
 • [rprogress value=70 color=”#00ff00″ delay=300] uses green color, draws the progress bar faster (default delay is 1000)

Below is a complete list of attributes with default values as well:

 • value (default = 100)
 • color (default = “#4af”)
 • bgcolor (default = “#cc” )
 • delay (default = 1000)
 • border_radius (default = “3px”)
 • text (default = “”)
 • text_color (default = “#333”)

Ảnh màn hình

 • Responsive Progress Bar in action
 • Using the shortcode in WordPress editor

Cài đặt

 1. Download the latest version and extract it in the /wp-content/plugins/ directory.
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

To disable the shortcode, deactivate the plugin in the ‘Plugins’ menu in WordPress.

Hỏi đáp

N/A

N/A

Đánh giá

Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Responsive Progress Bar” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

 • Initial version.