Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Responsive Flicker Widget

Mô tả

A Flickr WordPress plugin to display user’s and group’s photos in sidebar widgets.

Plugin Documentation & Demo

Features :

  • Responsive Design.
  • Easy to configure.
  • Change “Photo Type” user or group as you want.
  • You can sort by latest or randomly.
  • Compatible with all major device like iPhone, iPad, Tablets, PC.

Cài đặt

  • Download the archive file and unzip it in /wp-content/plugins, upload the archive at Plugins > Add New > Upload Plugin OR install via Plugins > Add New > Search for the Resposive Flicker Widget in the search.
  • Activate the plugin through the Plugins menu in WordPress
  • Navigate to Widgets > FWM Flicker and drug and drop in sidebar area where you want to show.
  • Click Save!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Responsive Flicker Widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp