Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Responsive Checker

Mô tả

Responsive Checker will help you to check your website look on multiple devices. It’s included for mobile such as iphone, android phone and tablet such as ipad.

Ảnh màn hình

  • screenshot-1.png

Cài đặt

  1. Upload the entire responsive-checker folder to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Upload the entire responsive-checker folder to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Responsive Checker” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

=1.0.2=
* Add compatibility to the latest WordPress version
=1.0.1=
* Change to new responsive checker style

1.0

  • Initial release