Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Remove WordPress Version Number

Mô tả

Remove WordPress version number is a plugin to easily hide your WordPress version information from everyone. This plugin has some unique features like:

  • It will hide meta generator from the source code.
  • It will hide information from the feeds.
  • It will remove query parameters from CSS and JS
  • **The best thing about this plugin is that it will only remove qeury parameters from CSS and JS URLs which only have version information, i-e, ver=4.8 **
  • To check, whether the version info is hidden or not, see the screenshots down below.

Ảnh màn hình

  • Admin Options Panel
  • Page Source (Before)
  • Page Source (After)
  • Feed (Before)
  • Feed (After)

Cài đặt

Install using Plugins->Add New or manually upload using WordPress plugin uploader.
Activate the plugin, and go to the settings page for customization.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Remove WordPress Version Number” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp