Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Remove WP version everywhere

Mô tả

Removes WordPress version from RSS, posts and pages supports network activation.

A simple plugin to prevent people from knowing what version of WordPress you’re using via your HTML source or RSS feed.

These days WordPress automaticaly print out version on every page and feed. Unlike other plugins that just remove the version from WordPress generator tag on pages, this plugin simply tells the automatic function to not print out anything, not even on RSS Feeds. With Multisite Support.

Cài đặt

  1. Download and extract.
  2. Put the folder in your plugins folder.
  3. Activate or Network activate the plugin in the Plugin options.

Hỏi đáp

None yet

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Remove WP version everywhere” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp