Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Remote Post Manager

Mô tả

WordPress plugin to publish posts to remote site.

Cài đặt

  1. Upload the remote-post-manager folder and its contents to your wp-contents/plugins directory.
  2. Activate in the Plugins menu.
  3. Configure from the admin menu.
  4. You’re done!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Remote Post Manager” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp