Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Các bài viết gần đây

Mô tả

Retrieves a list of the most recent posts.

Configuration

You may pass parameters when calling the function to configure some of the options.
Example: mdv_recent_posts(10, '', '<br />', true, 5, false, false)

The parameters:
$no_posts – sets the number of recent posts to display
$before – text to be displayed before the link to the recent post
$after – text to be displayed after the link to the recent post
$hide_pass_post – whether or not to display password protected posts
$skip_posts – allows skipping of a number of posts before showing the number of posts specified with the $no_posts parameter
$show_excerpts – allows the post excerpt to be output after the post title
$include_pages – allows recent pages to be show with recent posts

Version History

1.1.2 – Added a space before rel=”bookmark”
1.1.3 – Fix the space for real. Props Sandro Bonazzola
1.2 – Use the esc_* functions and cleanup coding standards

Cài đặt

  1. Upload recent-posts.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Place <?php mdv_recent_posts(); ?> in your templates.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Các bài viết gần đây” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp