Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Quick remove menu item

Mô tả

This plugin helps you to delete an menu item and its sub items very easily.

You don’t need to click on an item, then click “Remove” link. Just click “x” button (to delete an item) or click “xx” (to delete an item and all its sub items)

Ảnh màn hình

  • Quick delete menu item buttons in /wp-admin/nav-menus.php

Cài đặt

  1. Upload remove-menu folder to the /wp-content/plugins/ directory, or upload the .zip package through Plugins -> Add New -> Upload.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
    You will see quick delete buttons in /wp-admin/nav-menus.php

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Upload remove-menu folder to the /wp-content/plugins/ directory, or upload the .zip package through Plugins -> Add New -> Upload.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
    You will see quick delete buttons in /wp-admin/nav-menus.php

Đánh giá

22 Tháng Tám, 2019
it is a very good and convenient plugin
26 Tháng Hai, 2019
Works great in WordPress 5.0.1 – thank you! Saved me a lot of time going through menu items one by one to remove them.
5 Tháng Một, 2019
Very Useful when working with importing demo and duplicate entries of the menu, it helps to delete fast.
Đọc tất cả 31 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Quick remove menu item” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1

  • Initial release