QR Code Creator

Mô tả

A WordPress plugin which will help you to create QR Codes.

Terms of use

This plugin is using 3rd party service (goqr.me) to create QR codes. As per it’s terms of service, it won’t store your data at any give poit.

Cài đặt

From your WordPress dashboard

  1. Visit ‘Plugins > Add New’
  2. Search for QR Code Creator
  3. Activate QR Code Creator from your Plugins page.

From WordPress.org

  1. Download QR Code Creator.
  2. Upload the ‘qr-code-creator’ directory to your ‘/wp-content/plugins/’ directory, using your favorite method (ftp, sftp, scp, etc…)
  3. Activate QR Code Creator from your Plugins page.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“QR Code Creator” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp