Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Protect Media

Mô tả

Make certain upload directories mandatory login access.

Cài đặt

  1. Upload the protect-media folder to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the Plugins menu in WordPress.
  3. Save your settings from the menu Media -> Protect Media.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Protect Media” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp