Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

prograpper

Mô tả

Create (android / ios ) App for your WordPress Site, Be close to your audience, and get more traffic.

أنشئ تطبيقاً ل دونتك في دقائق ! كنْ قريباً ن ج هورك، واحصل على ال زيد ن الإنتشار.

Includes all WP-API endpoints

Ảnh màn hình

 • https://i.imgur.com/pnJ4lDE.png

Cài đặt

Installing “Prograpper” plugin from your WordPress admin panel

 1. Go to \”Plugins page\”, then \”add new plugin\”.
 2. Search for “Prograpper” and select Prograpper plugin from the appeared list
 3. Click \”Install Now\” button
 4. Then click \”Activate button\”

Installing “Prograpper” plugin from WordPress plugin directory

 1. Click \”Download\” button
 2. Go to \”Plugins page\”, and add \”new plugin\”.
 3. Click on \”Upload\” menu
 4. Choose “Prograpper” plugin and upload it
 5. Click on \”Install Now\”
 6. Then click on \”Activate button\”

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“prograpper” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.0.3

 • First release of the plugin.

0.0.4

 • Make Video as featured

0.0.5

 • Bugs Fixs

0.0.6

 • Bugs Fixs