Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Posts on a map

Mô tả

This plugin is intended for travel blogs, hiking blogs, where you want to show a map of a location you are writing about.

It’s really simple. It just adds an extra field in the WordPress admin editor, and if you enter GPS coordinates, it will add a map in the bottom of the post.

Acceptable types of GPS coordinate formats:

  • N 45° 46.000 E 014° 12.000

  • S 45° 46′ 1″ W 014° 12′ 1″

  • +46° 22′ 38.11″, -96° 9′ 55.90″

  • N 45.766667 E 014.200000

  • -45.766667,014.200000

See the plugin in action here:
http://ana.kafol.net/planinska-knjizica/

Ảnh màn hình

  • Field in the Wordpress admin
  • How it looks on the page

Cài đặt

  1. Unzip the contents to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

None at this moment.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Posts on a map” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1 – Small bugfix
1.0 – First version