Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Posts List

Mô tả

Adds a posts (or pages) list of your blog pages (or posts) by entering the shortcode [posts-list].

First example shows how to add the posts list in its simplest form.
[posts-list]

Example shortcode will add a pages list to a page.
[posts-list type=page]

Example shortcode will add a posts list to a page displaying a year 2011 and 2010.
[posts-list year=”2011,2010″]

Example shortcode will add a posts list to a page displaying a category id 10 and 11.
[posts-list category=”10,11″]

Example display ONLY the title.
[posts-list date_format=FALSE]

Cài đặt

  1. Upload the entire posts-list folder to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
  3. Add the shortcode [posts-list] to the page(s) of your choice.

options

  • type : post, page, attachment … and more ( default : post )
  • sort : desc or asc ( default : desc )
  • style : ul, ol, dl, table, div p ( default : ul )
  • date_format : see PHP date format
  • year : filtering year
  • month : filtering month
  • category : filtering category id

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Posts List” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.4.2 – Jun, 6, 2013
Support custom post.

0.4.1 – Sep. 14, 2011
Added option, “display ONLY the title”.

0.4.0 – Jan. 14, 2011
Initial release.