Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

postical (iCal exporter)

Mô tả

export the posts schedules as iCal format.

iCal URL is:
http://YOUR-WP-ADDRESS/postical

Cài đặt

  1. Install and activate the plugin.
  2. Access to http://YOUR-WP-ADDRESS/postical , get iCal format schedules of your posts.

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Install and activate the plugin.
  2. Access to http://YOUR-WP-ADDRESS/postical , get iCal format schedules of your posts.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“postical (iCal exporter)” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • add setting page
  • enable future posts schedules
  • (2016.6)

0.5

  • first version.
  • (2016.6)