Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Post Count

Mô tả

Counts the number of posts.

Cài đặt

  1. Upload comment-count.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Place <?php mdv_post_count(); ?> in your templates.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Post Count” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp