Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Popularity Lists Widget

Mô tả

Popularity Lists Widget is a wordPress widget, Operates by using Popularity Contest Plugin. And, a popular article is output as a list.

Cài đặt

Attention

Please install Popularity Contest before installing this plugin.

  1. Unziped and Upload directory popularity-lists-widget to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Go to WP admin -> plugins and activate Popularity Lists Widget.
  3. Go to WP admin -> presentation -> sidebar widgets, to add the widget to your sidebar(s).
  4. Select how many Popularity Lists Widget you want to show and/or setup the parameters of the widget.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Popularity Lists Widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp