Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Plyr

Mô tả

Easily replace Vimeo and Youtube player with Plyr.io video player. A simple, accessible HTML5 media player by @sam_potts from @selz. Plyr.io allows you to interact with YouTube and Vimeo videos easily and consistently.

Ảnh màn hình

Đánh giá

16 Tháng Bảy, 2017
bye bye not working anymore dead project/
3 Tháng Chín, 2016
Легкий плагин, подменяет стандартный вид проигрывателя на собственный. Не требует настройки, после установки все стандартные плееры YouTube и Vimeo на сайте изменят свой облик. Ставлю максимальную оценку данному плагину, за простоту с которой он изменяет внешний вид плееров на сайте. Из минусов: введен всего один скин, нет возможности изменять качество видео, не обрабатывает плееры выведенные при помощи пользовательских полей, вне области контента.
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Plyr” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Dịch “Plyr” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.0.1

  • Update plyr version to 1.8.2
  • Remove wrapper div.

1.0

  • Initial plugin release. Huzzah!
  • Replaces WP default video embeds for YouTube and Vimeo.