Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Proxy Hacking Protection

Mô tả

Proxy Hacking Protection.

To prevent a reduction in the search results by the replication of illegal content.

不正なコンテンツの複製による検索結果の低下を防止。

Ảnh màn hình

  • screenshot-1.png

Cài đặt

  1. Upload the entire ph-protection folder to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

The settings?

It is especially not for now.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Proxy Hacking Protection” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.0.1

  • The first version.
  • Another change.