Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Parse Everything

Mô tả

The plugin allows you to parse different sources and send gotten data to Email or Telegram,
or create new posts based on that,
or show gotten data on your site via shortcodes.

Plugin Features

 • Parse different sources
 • Send gotten data to Email
 • Send gotten data to Telegram Channel
 • Create new posts based on gotten data
 • Show gotten data via shortcodes
 • Set recurrence time for parsing
 • Use templates for modification of the final result

Ảnh màn hình

 • Settings page
 • Advanced Request Settings
 • Recurrence Settings and Shortcode
 • Example usage as a shortcode
 • Example usage sending email
 • Example usage sending to a telegram channel

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Parse Everything” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

 • The first version