Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Page Modified

Mô tả

By connecting this plugin with your Page Modified API Key, you’ll be able to choose your domain and get the results of recent crawls directly within your admin.

Ảnh màn hình

 • Informational dashboard widget

Cài đặt

 1. Get your API Key from your Page Modified profile
 2. Enter your API key in Settings > Page Modified
 3. Save your API Key
 4. Choose which domain you wish to get crawl data from from the dropdown
 5. Save your domain selection
 6. Visit your Dashboard
  6a. If the Widget does not show, click the ‘Screen Options’ menu from the top right of the screen and check the box for ‘Page Modified – Last Crawl’

Hỏi đáp

Installation Instructions
 1. Get your API Key from your Page Modified profile
 2. Enter your API key in Settings > Page Modified
 3. Save your API Key
 4. Choose which domain you wish to get crawl data from from the dropdown
 5. Save your domain selection
 6. Visit your Dashboard
  6a. If the Widget does not show, click the ‘Screen Options’ menu from the top right of the screen and check the box for ‘Page Modified – Last Crawl’

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Page Modified” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.4, November 13, 2017

 • Fix: Account for other plugins that load older versions of ChartJS.

1.0.3, November 13, 2017

 • Fix: Fatal error would occur on older versions of PHP.
 • Fix: Improve jQuery compatibility.

1.0.2, November 12, 2017

 • New: Added crawl completion date and time to the dashboard widget.
 • Fix: Prevent a potential jQuery conflict.

1.0.1, November 12, 2017

 • Fix: Re-introduce caching into the API calls.

Version 1.0, November 12, 2017

 • New: Initial Release