p3-profiler

Mô tả

This plugin has been closed as of 13 Tháng Mười, 2022 and is not available for download. This closure is permanent. Lý do: Yêu cầu của tác giả.

Đánh giá

1 Tháng Bảy, 2022
i should have known better. its over 2 years old. crashed my site. had to delete the plugin via ftp to get the site back online. you have been warned 😉
6 Tháng Ba, 2022
Deleted the plugin directory via FTP but don't know what happens to database!
4 Tháng Ba, 2022
Warning this plugin crashed my site. It has become very difficult to recover it even in the restaurant... Attention ce plugin à planté mon site. Il es devenu très difficile de le récupérer même en le restaurant...
Đọc tất cả 409 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“P3 (Plugin Performance Profiler)” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“P3 (Plugin Performance Profiler)” đã được dịch qua 2 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “P3 (Plugin Performance Profiler)” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.