openSug

Mô tả

It provides suggestions for visitors to search, making users’ search convenient and fast.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“openSug” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

Optimize code.
Added Chinese language support.

1.0.0

Initial release.