Open Link 图链

Mô tả

使用短代码 [wp-openlink] 将链接输出到一个页面,带网站缩略图(备注字段)和点击数(评分字段),不修改数据库也不需要专门存储图片。

缩略图格式说明:长宽为 100px * 70px,保存格式为 Data URI 编码,读写实时,每张占用数据库大小约为 10k。

 1. 可配置缩略图接口
 2. 可自定义链接样式

More information: www.xiaomac.com.

Ảnh màn hình

 • links
 • setting

Cài đặt

 1. Upload the plugin folder to the “/wp-content/plugins/” directory of your WordPress site,
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress,

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Open Link 图链” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

2.1

 • 优化界面和代码

2.0

 • 可配置缩略图接口
 • 可自定义链接样式

1.0.2

 • 小修正

1.0.1

 • 增加模块显示更新时间和点击次数

1.0.0

 • 第一个版本