Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Open Link 图链

Mô tả

使用短代码 [wp-openlink] 将链接输出到一个页面,带网站缩略图(备注字段)和点击数(评分字段),不修改数据库也不需要专门存储图片。

缩略图格式说明:长宽为 100px * 70px,保存格式为 Data URI 编码,读写实时,每张占用数据库大小约为 10k。

 1. 可配置缩略图接口
 2. 可自定义链接样式

More information: www.xiaomac.com.

Ảnh màn hình

 • links
 • setting

Cài đặt

 1. Upload the plugin folder to the “/wp-content/plugins/” directory of your WordPress site,
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress,

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Open Link 图链” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

2.1

 • 优化界面和代码

2.0

 • 可配置缩略图接口
 • 可自定义链接样式

1.0.2

 • 小修正

1.0.1

 • 增加模块显示更新时间和点击次数

1.0.0

 • 第一个版本