Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Op Custom API

Mô tả

This is plugin allow developers can get produdct image, product title , product link when getting order

Plugin Features

  • User: Get produdct image, product title , product link in order when getting order.

Plugin Development

If you’re a theme author, plugin author, or just a code hobbyist, you can follow the development of this plugin on it’s

Ảnh màn hình

  • Showing Custom data

Cài đặt

  1. Upload op_custom_api to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
    More detailed instructions are included in the plugin’s readme.html file.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Op Custom API” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp