OnzAuth

Mô tả

This plugin replaces the standard WordPress login form with one that enables passwordless email magic link and biometric login.

This plugin also supports the WooCommerce login.

Visit https://tryonzauth.com to sign up for a free account and learn more.

Ảnh màn hình

  • Login form
  • Configuration page

Cài đặt

This plugin requires a free or paid OnzAuth account.

  1. Sign up here.
  2. Follow the installation instructions here.

Đánh giá

Đọc tất cả 0 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“OnzAuth” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp